Monday, August 31, 2015
 • Matavimai

  Geodeziniai ir kadastriniai matavimai Kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais nustatoma nekilnojamojo daikto tapatybė, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės...

  Skaityti daugiau

 • Nuotraukos

  Topografinių nuotraukų sudarymas Topografinės nuotraukos – rengiamos prieš pradedant bet kokius projektavimo darbus. Šiame dokumente vaizduojami tvirti reljefas, požeminiai...

  Skaityti daugiau

 • Planai

  Planai notarinei sutarčiai Žemės sklypo naudojimo tvarkos tarp bendrasavininkų nustatymas – kai žemės sklype yra keli bendrasavininkai, tada yra sudaromi naudojimosi planai...

  Skaityti daugiau

 • Ispildomosios

  Požeminių komunikacijų geodezinės (kontrolinės) nuotraukos Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos...

  Skaityti daugiau

 • Projektai

  Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai Žemės sklypų ribų pertvarkymas padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės...

  Skaityti daugiau

 • Pletra

  Kaimo plėtros projektai Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – specialiojo planavimo dokumentai, rengiami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą...

  Skaityti daugiau

 • Nuzymejimai

  Nužymėjimo darbai (riboženklių atstatymas) Žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos pagal žemės sklypo posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje...

  Skaityti daugiau

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Geodeziniai - Kadastriniai matavimai

Geodeziniai matavimai

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai

Kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais nustatoma nekilnojamojo daikto tapatybė, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys.

Kadastrinių matavimų byla – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotas rinkinys.

Žemės sklypo geodeziniai matavimai atliekami kai:

►įregistruotus Nekilnojamojo turto registre žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją;

►keičiant įregistruotų Nekilnojamojo turto registre žemės sklypų, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir (ar) pobūdį;

►formuojant valstybinės žemės sklypus (išskyrus žemės sklypus nuosavybės teisėms atkurti ir asmeniniam ūkiui kaimo gyvenamosiose vietovėse);

►perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačios žemės sklypus (jų dalis), kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose;

►žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės naudotojui pageidaujant.

Topografiniai planai

Inžinerinių topografinių planų sudarymas

Topografija – geodezijos šaka, taikomasis mokslas, kuriantis Žemės paviršiaus matavimo būdus, jo vaizdavimo topografiniuose žemėlapiuose arba planuose (plokštumoje) metodus. Topografinės nuotraukos – rengiamos prieš pradedant bet kokius projektavimo darbus. Šiame dokumente vaizduojami tvirti situacijos elementai, reljefas, požeminiai tinklai ir įrenginiai, kurių atitikamas derinimas su juos prižiūrinčiomis instancijomis. Topografinė nuotrauka galioja vienerius metus, vėliau ji privalo būti sutikslinta.

Page 1 of 3